Ecoestudis és un equip jove i multidisciplinari que ofereix el servei de “claus en mà” per a l’obertura d’una franquícia o una startup.

Acompanyem i guiem el client des de la idea inicial fins a l’obertura del seu negoci, buscant sempre la solució més òptima.

Ecoestudis proporciona coaching immobiliari, tècnic i legal, així com la redacció dels projectes necessaris i la direcció de les obres per facilitar el camí de l’emprenedor cap a l’èxit.

serveis_franquicies-Model copy

Busquem l’emplaçament més idoni per l’activitat que es desenvoluparà i que compleixi amb les especificacions exigides per l’empresa. També ens podem encarregar de negociar les condicions de lloguer i redactar-ne els contractes.

Fem l’estudi de compatibilitat urbanística per obtenir l’aprovació per escrit per part de l’administració local.

Redactem tots els projectes necessaris per a l’obertura del negoci com són: Projecte d’obres, llicències d’activitats, instal·lació elèctrica, sanejament, climatització i ventilació o qualsevol altre document tècnic requerit.

Fem el disseny dels interiors d’acord amb la imatge de marca de cada empresa i s’acorda amb el client la qualitat dels materials.

Gestionem els tràmits amb les administracions públiques, així com les sol·licituds de servei d’aigua, gas, electricitat…

Disposem de professionals de totes les branques per poder portar a terme l’execució de l’obra de manera integral. Portem a terme, també, la coordinació i direcció de l’obra de manera rigorosa per tal que pugui ser entregada dintre dels terminis i segons projecte.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres omplint el formulari de contacte o bé trucant al 93.714.85.62