Anna llobet i Prat

  • Llicenciada en ciències químiques
  • Enginyer Tècnic industrial
  • Màster en enginyeria i gestió ambiental
  • Tècnic homologat per a fer Plans d’Autoprotecció

Marc Farriol

  • Enginyer Industrial
  • Màster en Enginyeria Industrial

Oriol Farriol

  • Arquitecte Tècnic