Ecoestudis SL ofereix un gran ventall de serveis encaminats a satisfer les necessitats de les empreses i particulars.

Entre els serveis que oferim podem destacar:

 • Topografia
 • Llicències i autoritzacions ambientals
 • Plans d’autoprotecció
 • Projectes d’emmagatzematge de productes químics
 • Projectes de prevenció d’incendis
 • Certificacions energètiques
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Projectes i direccions d’obra
 • Projectes d’instal·lacions elèctriques, de climatització, ventilació, gas i fontaneria
 • Estudis d’impacte ambiental
 • Projectes d’interiorisme

Tantmateix, podeu consultar amb més detall els serveis que oferim en els següents blocs:

– Enginyeria industrial

– Instal·lacions

– Topografia

– Medi ambient

– Arquitectura i construcció

– Urbanisme

ingenieria industrial