Necessito una certificació energètica del meu edifici?

Segons el Real Decreto 235/2013 aprovat el 5 d’Abril de 2013, tots els edificis de nova construcció o bé els edificis ja existents que siguin destinats a la compravenda o el lloguer (ja sigui locals comercials o vivendes) o bé els edificis amb superfície superior a 250 m2 que siguin ocupats per una autoritat pública estan obligats a tramitar el Certificat d’Eficiència Energètica o certificació energètica. Aquest certificat designa el nivell d’eficiència energètica de l’edifici.

Aquesta certificació energètica, a més a més, s’ha d’inscriure en el Registre de certificats d’eficiència energètica de la seva Comunitat Autònoma. A Catalunya, l’organisme competent és l’ icaen (Institut Català d’Energia)

A Ecoestudis SL tenim tècnics competents per a la tramitació del Certificat d’Eficiència Energètica i especialistes en eficiència energètica que l’assessoraran per tal de millorar en el Nivell de Qualificació d’Eficiència Energètica obtingut en la certificació.

Un edifici amb un nivell de certificació més elevat (A significa el més eficient i G significa el menys eficient) té avantatges a l’hora de ser venut o llogat ja que aporta un valor afegit davant d’altres edificis amb un nivell d’ eficiència energètica inferior. També comporta un estalvi en quant a il·luminació, refrigeració i calefacció.

Per tal de trobar més informació sobre la normativa pot visitar els següents enllaços:

– Gencat 

– BOE

o bé posar-se amb contacte amb Ecoestudis SL a través del formulari de consulta o el telèfon 93.714.85.62