Fa més de 20 anys que Ecoestudis SL està vinculada amb l’enginyeria industrial. Així doncs alguns dels serveis que desenvolupem, entre molts d’altres, són llicències i autoritzacions ambientals, obres d’adequació d’instal·lacions i assessorament tècnic.

També tenim tècnics homologats per portar a terme plans d’autoprotecció segons el Decret 82/2010, tant de tipus A com de tipus C, projectes d’emmagatzematge de productes químics, assessorament en la gestió integral de residus, estudis d’impacte ambiental, iso 14001 i auditories energètiques entre molts d’altres. 

Retorna als nostres Serveis.